Vårda din skogsegendom i Metsäverkko.

Logga in

Logga in med dina nätbankskoder eller mobil ID.

Du kan pröva tjänsten också som en testanvändare.

Användningen av Metsäverkko via Internet Explorer är förhindrat på grund av datasäkerhet. Metsäverkko fungerar bäst med de nyaste versionerna av webbläsarna till exempel Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari ja Google Chrome.

Metsäverkko är et mångsidigt verktyg för skötsel av din skogsegendom. I Metsäverkko kan du betrakta och uppdatera din skogsbruksplan och bedriva elektronisk virkeshandel eller beställa skogsvårdsarbeten. Som ägarmedlem kan du också göra andelsplaceringar och sköta din skattebokföring eller följa med hur din skog och dess värde utvecklas. Allting i anslutning till din skog hålls i säkert förvar – allting på ett ställe. Tjänsten är avsedd för Metsä Groups kunder.

Pröva som testanvändare

Ladda ner Metsäverkkos mobiltillämpning på din smarttelefon. Med tillämpningens hjälp kan du orientera dig till en speciell figur för att kontrollera brådskande arbeten, läsa figuruppgifter och åtgärdsförslag, lägga till egna anteckningar och kvittera att olika åtgärder är utförda. Metsäverkko-mobil är kostnadsfri för våra kunder.

Kundtjänst - 010 7770

​Vår kundtjänst hjälper dig om du behöver hjälp med användningen av Metsäverkko. Du når kundtjänsten på chatten, per telefon på numret 010 7770* eller e-post metsaverkko@metsagroup.com.

Vår kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 – 15.

* Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar. I fråga om utrikessamtal fastställs priset utgående från den lokala operatörens taxa.